Spojnice za cev

Spojnice koje se uglavnom koriste za konstantno spojene cevi

 - za creva i cevi sa tankim zidovima potrebne su čaure sa učvršćivanje
    • Čaure pružaju potrporu sa unutrašnje strane

 - namenjeno za visok pritisak delimično do 500 bara

 - Razlika u 3 serije:

     • veoma lagana – LL
     • lagana - L
     • teška - S
     • Mader koristi, osim nekoliko izuzetaka, seriju L

Schneidring-Rohrverschraubungen

Trajno instalirani cevni sistemi koji se koriste u fabrikama i radionicama.

Klemmring-Rohrverschraubungen

Namenjeno, između ostalog, za tečne medije, na primer u industriji pića, prehrambenoj industriji, itd.