Manometar

- Manometar sa burdon-ovom oprugom
- Preciuzan manometer
- Kontaktni manometer
- Manometar sa kapsulom i ravnom oprugom
- Manometer za diferencijalni pritisak