Statički zaptivači

Quadring

Zaptivka sa četiri dodirne tačke sa skoro kvadratnim poprečnim presekom.

 

T657

Poliuretan
600bara
-30°C/+100°C

Statički zaptivač od brizganog Polyurethana, potpuno sprečava curenje. 
Schraubendi us

Standardni oblik U
Samo centriranje- oblik US

T155

Statično zaptivanje kod visokog pritiska i povećanog zazora.

Berater Zoran Marinković