Rotaciono i okretno kretanje pod pritiskom

Typ R80, R112, R112-SP

Specijalno namenjeno za primenu kod rotacionih aplikacija. Visoka otpornost na habanje, specijalno dizajniran za upotrebu u hidrauličnim obrtnim priključcima.

R310

Za obrtna kretanja
Visoka otpornost na pritiske i veoma nisko trenje

R O800

Rotaciona zaptivka sa niskim trenjem
-30°C do +80°C

R117

Namenjeno za zahtevne aplikacije u industriji, vazduhoplovstvu kao i u hemijskoj industriji i medicini
-200°C do +260°C

Berater Zoran Marinković