Mlaznice sa mlazom šuplje kupe

Axial Hohlkegeldüsen

0,015 - 10,40 l/min pri pritisku od 2 bar

60 do 90° ugao mlaza

1/4" do 3/8" priključak / preklopna navrtka

Exzenter Hohlkegeldüsen

0,40 - 227 l/min pri pritisku od 2 bar

45 do 130° ugao mlaza

3/8" do 1 1/2" priključak