NBR-zaptivke

Teška hidraulika tip PA

Schwerhydraulik-Lippenringsatz Typ PA

Pojedinačno jedan iza drugog složeni zaptivni prstenovi sa robusnim poprečnim presekom za brzo aksijalno kretanje u hidraulici.

Kod većih klipnih brzina preporučujemo da stavite jediničan metalni prsten, kako bi se poboljšalo odvođenje toplote. 

Uslovi rada

 

Opseg pritiskado 630bara
´v´max.do ca. 3,0m/s
Kombinacija materijala

Temperaturni opseg

NBR-platno

-40°C / +120°C

H-NBR-platno-40°C / +170°C
FPM(Viton)-platno-20°C / +200°C
Berater Zoran Marinković