LEGROM fleksibilna creva

LEGROM - pumpne jedinice za hlađenje i podmazivanje

Legrom rešenja za hladjenje i podmazivanje emulzijom

LEGROM-ove pumpe za hlađenje i podmazivanje koriste se za transport tečnosti do tačke preseka prilikom obrade. Prilikom obrade vrši se trenje između alata i radnog komada. Ovo uzrokuje neželjeno zagrevanje alata i radnog komada. Ovaj proces rezultira velikim brojem neželjenih nus pojava, kao što je kraći radni vek alata, nepreciznost ili ne postizanje željenog kvaliteta obrađivane površine.


U pitanju  je vrlo jednostavan sistem sa jednostavnom i brzom instalacijom. Uređaj sadrži rezervoar sa pumpom, creva i njihove osnovne veze. Usisno crevo (za kružno odvodnjavanje) ima standardni navoj R 3/8 "ili R 1/2". Crevo za pražnjenje se prekida pomoću ugaonog utikača za povezivanje creva VARIO Sistem tačno u skladu sa zahtevima aplikacije.

 

Katalog pumpnih jedinica možete preuzeti ovde.