Filteri

Automatski filter - ViscoFil

ViscoFil

Automatski filter sa povratnim ispiranjem ViscoFil namenjen za filtraciju visoko ili srednje viskoznih tečnosti.

  • Viskozitet do 200.000 mPas
  • Finoća filtracije do 3 µm sa nerđajućom ispunom
  • Visoka efikasnost pri velikom protoku
  • Dugotrajnost filterskog pakovanja do 80.000 ciklusa ispiranja
  • Praktično bez operativnih troškova