Kućište za cilindrične filtere

Berater Dalibor Stanković