Automatski filter - CanFil

CanFil - Automatski filteri sa povratnim ispiranjem za rashladnu i procesnu vodu

• Finoća filtracije do 50 µm
• Protok do 10.000m3/h
• Za mali sadržaj čestica pri velikim količinama vode
• Niski investicioni troškovi
• Praktično bez troškova u eksploataciji  

TipProtok m³/h
Finoća     50 µm     75 µm     100 µm     150 µm     200 µm
100710131820
1502536475353
2005581105115115
300119174227251251
350170248324388388
400279408523523523
500454665866948948