Kalota

JKM

JKM
  • od iglidur J materijala
  • temperaturni opseg -50°C do 90°C
  • niska apsorpcija vlage
  • veoma dobra otpornost na hemikalije
  • samopodmazivajući, bez održavanja
  • otpornost na koroziju
  • veoma lagana težina
  • prigušuje vibracije
  • veoma tihi hod