Kalota

WEM

WEM
  • samopodmazivajući, bez održavanja
  • otpornost na koroziju
  • za rotaciono, oscilatorno i linearno kretanje
  • veoma lagana težina