Kalota

XEM

XEM
  • kalote XEM mogu da se kombinuju sa zglobnim ležajevima serije E
  • od iglidur X materijala
  • temperaturni opseg -100°C do 250°C
  • kod visoke temperature
  • veoma dobra otpornost na hemikalije
  • samopodmazivajući, bez održavanja
  • otpornost na koroziju
  • veoma lagana težina
  • prigušuje vibracije
  • veoma tihi hod