Peristaltičke pumpe

Peristaltičke pumpe ili crevne pumpe, spadaju u red zapreminskih pumpi koje funkcionišu bez osovinske zaptivke i bez dodatnih ventila na usisu i potisu. Karakteriše ih to da su samousisne i da mogu da rade "na suvo".

Hennlich je ovlašćeni distributer proizvoda nemačke kompanije PONNDORF gmbH.

Fluid koji se transportuje je isključivo u dodiru sa crevom pumpe, a naizmeničnim pritiskanjem creva pomoću PTFE valjaka ili ekscentra, stvara se vakum za usisavanje i pritisak za istiskivanje radnog fluida. Iz tog razloga, ove pumpe se najčešće koriste se za pumpanje veoma viskoznih, abrazivnih i agresivnih fluida.

U zavisnosti od fludia koji se pumpa, creva mogu biti izrađena od raznih materijala:

 • prirodna guma*,
 • neoprene*, 
 • ponprene*,
 • perbunan*,
 • EPDM
 • (* FDA-certifikat za upotrebu u prehrambenoj industriji)

Medijum koji se najčešće pumpaju su:

 • kiseline, baze, suspenzije, insulin, kreme, losioni
 • porcelanski otpad, glazure
 • smole, tečna plastika
 • slari, krečno mleko, flokulanti
 • začinske mešavine, kvasac, voćne smeše, testo za hleb, čokoladni proizvodi
 • aditivi, lepak, boje i lakovi
 • ulje i maziva, otpadna voda

Uputstvo za izbor pumpi

Trockenläufer

Samousisna, sigurna u radu na suvo
kapacitet max. 24.500 l/h, pritisak max. 4 bara

Funktionsprinzip nasslaeufer klein freigestellt

Samousisna, sigurna u radu na suvo
Protok max. 60.000 l/h, pritisak max. 15 bara
pogodna za povišene pritiske

P_delta

samousisna, sigurna pri radu na suvo
namenjena za štamparsku industriju