Potopljene, muljne i drenažne pumpe

Firma Hennlich je oficijelni zastupnik nemačke kompanije HOMA Pumpenfabrik GmbH.

Homa proizvodi centrifugalne potapajuće drenažne i muljne pumpe. Veoma širok roizvodni program se sastoji od manjih modela za komercijalnu upotrebu, pa do velikih potapajućih pumpi za industrijsku i komunalnu primenu.

Potopne pumpe HOMA namenjene su za prepumpavanje čiste, zaprljane i otpadne komunalne vode, kao i otpadne vode sa primesama hemikalija.

Neke od primena potapajućih pumpi:

  • U kanalizacijskim instalacijama za fekalne i druge otpadne vode
  • Drenaža vode kod građevinskih iskopa i različitih građevinskih radova
  • Industrijska primena za otpadne i čiste vode
  • Pumpanje agresivnih hemikalija ili otpadnih toksičnih tečnosti
  • Hitne intervencije/vanredne situacije - odbrana od poplava i gašenje požara

Uputstvo za izbor pumpi

HOMA Flut-Set

Komplet: pumpa, crevo i kutija za pumpu

De schmutzwasserpumpe H106 H117

Kapacitet: max. 26 m³/h
Napor: max. 28,5 mWS
Slobodni prolaz: max. 10 mm

für Schmutzwasser und abrasive Medien

Kapacitet: max. 202 m³/h
Napor: max. 54 m
Slobodni prolaz: max. 35 mm

für den Einsatz im Brunnen

Protok: max. 33 m³/h
Napor: max. 390 m
Slobodni prolaz: max. 0,1 mm

für chemisch aggressive Medien

Protok: max. 120 m³/h
Napor: max. 90 m
Slobodan prolaz: max. 70 mm

für Medien mit groben Feststoffen

Protok: max. 81 m³/h
Napor: max. 30 m
Slobodan prolaz: max. 65 mm

De efftec einzel

Protok: max. 4.500 m³/h
Napor: max. 60 mWS
Slobodan prolaz: max. 220 mm

De schneidwerk abwasserpumpe grp16

Protok: max. 31 m³/h
Napor: max. 69 m
sa integrisanim sečivom na usisu