Pumpe za pretakanje

Cevne ili štapne pumpe nemačke kompanije „Grün pumpen“ koriste se za pretakanje raznih fluida iz buradi, IBC kontejnera i ostalih rezervoara.  Ove ručne pumpe na elektro ili pneumatski pogon, nalaze široku primenu u mnogim granama industije. Pokazale su se kao praktično, pouzdano i ekonomično rešenje u mnogim proizvodnim pogonima i laboratorijskim procesima.

Standardna isporuka podrazumeva pumpnu cev sa priključkom za crevo i pogonski motor u vertikalnoj izevdbi. Motor i pumpna cev su povezani brzom spojkom za mobilne aplikacije ili krutom direktnom vezom za jedinice koje su stacionarne.

OSOBINE I PREDNOSTI

 • robustna sponica i vratilo
 • visokokvalitetni materijali
 • nova tehnologija bez zaptivki za standardne modele
 • nema kotrljajućih ležajeva u pumpnoj cevi
 • jednostavno razdvajanje pumpe od motora
 • opciono magnetna spojka za hermetički zatvorene pumpe
 • jednostavne upotrebu
 • pogodne za čišćenje i ispiranje
 • varijanta sa polugom za mešanje i potuno pražnjenje posude

KONSTRUKCIJA

U zavisnosti od fluida koji se transportuje, vrši se i odabir radnog kola.

Fasspumpe Axiallaufrad
Aksijalno radno kolo
Fasspumpe Radiallaufrad
Radijalno radno kolo
Fasspumpe Förderschnecke
Zavojno (spiralno) radno kolo 
za veće protoke (kapacitete) i tečnosti niskog viskoziteta / pogodno za brzo pretekanje

Stadnardno sa tri stepena / idealno za veće visine dizanja / dodavanjem dodatnih stepeni, pritisak se može još više povećati 

koristi se za srednje viskozne tečnosti / max viskozitet 1.500 mPas 

Za guste mase (max 100.000 mPas) koristi se pumpa sa ekscentričnim radnim kolom od nerđajućeg ćelika. Statorsko kolo je izrađeno od gume NBR ili teflona PTFE. Standardna dubina urona cevi je 1000mm (pogodno za bačve od 200l) i 1200mm (za IBC kontejner), ali je moguće izraditi i nestandardne dimenzije na upit. Minimalna dužina je 340mm.

MATERIJALI

U zavisnosti od medijuma koji se transportuje vrši se i odabir materijala pumpe. Dostupni materijali koriste se najčešće za sledeće tečnosti:

 • PP polipropilen - za agresivne tečnosti manje koncentracije, kiseline, sode, boje, emulzije, aditive
 • PVDF - za kiseline, baze velike koncentracije, mineralan ulja, fluide srednje viskoznosti, kozmetički preparati
 • Aluminijum - dizel gorivo (nafta), gorivo biomase, trafo ulje, boje, lakovi, disperzije, emulzije
 • Nerđajući čelik - med, marmelada, supe, koncentrati sokova, glukoza, glicerin, kreme, smole, boja, lepak, melasa, poliol, šamponi, paste, zubna pasta 

POGONSKI MOTOR

U ponudi su monofazni elektromotori 520W, 850W, kao i trofazni motor od 1,1kW i 1,5kW. Za eksplozivne zone dostupni su i motori u ATEX izvedbi kao i pneumatski motor. Opciono uz motor ide i reduktor brzine, frekventni regulator, sklopka za zaštitu od preopterećenja.

DODATNA OPREMA

Pored same pumpe u ponudi je i širok spektar dodane opreme (creva, priključci, pistolji za pretakanje, merači protoka, adapteri za bure, usisna korpa, zidni nosači...).

Uputstvo za izbor pumpi

Fasspumpen aus Kunststoff

Protok: max. 175 l/min
Napor: max. 22 m
Viskozitet: max. 500 mPas

Fasspumpen aus Metall

Protok: max. 175 l/min
Napor: max. 17 m
Viskozitet: max. 800 mPas
ATEX-verzija dostupna

Mischpumpen

Protok: max. 80 l/min
Napor: max. 16 m
Viskozitet: max. 700 mPas

 

Dickstoff- und Exzenterschneckenpumpen

Protok: max. 50 l/min
Pritisak: max. 10 bara
Viskozitet: max. 100.000 mPas

 

DIE handliche Fasspumpe für viele Anwendungen

Pumpa za laboratorijsku primenu
Protok: 0-30 l/min,
Snaga motora: max. 160 Watt

Setovi pumpi za pretakanje

Spremni za upotrebu
Isporuka sa stanja

Berater Miladin Vlajković