Pumpe za ispitivanja - test pumpe

Pumpe za ispitivanja tj. test pumpe su idealan partner za primenu u radionici i na gradilištu!

URACA pumpe za ispitivanja koriste se u hemijskoj industriji, sanitarijama, kod grejanja - svuda gde su cevovodi, armature, rezervoari itd. moraju biti potupono zatvoreni!

Karakteristike:

  • robusne
  • višenamenske
  • stabilan rezervoar
  • pokretne (mobilne) ili stacionarne
motorbetriebene Prüfpumpen

max. pritisak: do 1.000 bara
max. kapacitet: do 163 l/min

Handprüfpumpen

Pritisak do 1.000 bara

Berater Miladin Vlajković