Potapajuće muljne pumpe sa sečivom

Homa pumpe tip Barracuda GRP imaju na usisu instalirano specijalno sečivo (izrađeno od nerđajućeg čelika 1.4122), koje u deliću sekunde usitni krupne komade. Ovaj sistem sprečava zaglavljivanje radnog kola i povećava efikasnost i pouzdanost pumpanja zahtevnih otpadnih tečnosti.

Za instalaciju su dovoljne potisne cevi prečnika DN 50, što znatno smanjuje troškove kompletne investicije. Ove pumpe su zastupljene kod zahtevnih kanalizacionih aplikacija sa vlaknastim medijumom i otpadnim vodama. 

De schneidwerk abwasserpumpe grp16

max. 27,7 m³/h, max. 52 m
otvoreno radno kolo sa integrisanim sečivom

Baureihe GRP 56 - 111

max. 31 m³/h, max. 69 m
otvoreno radno kolo sa integrisanim sečivom