Potpajuće pumpe za hemikalije

Homa tip CH - serija potapajućih pumpi za otpadnu vodu sa hemijski agresivnim primesama. 

Homa tip CTP - serija pumpi za hemijski agresivnu fekalnu vodu s krutim česticama većih prečnika. 

U zavisnosti od tipa i materijala izrade pumpe, maksimalni raspon pH vrednosti medijuma za koji se pumpe mogu koristiti je od pH 5-14.

Baureihe CH 407, CH 413

max. 23,5 m³/h, max. 12 m
otvoreno radno kolo

Baureihe CH 432, CH 436

max. 58 m³/h, max. 25 m
otvoreno radno kolo

Baureihe CTP 50, CTP 53, CTP 70

max. 120 m³/h, max. 30 m
otvoreno jednokanalno radno kolo