Dodatna oprema

Tip SA-10

Typ SA-10

Digitalni ekran
pričvršćivanje za senzore sa DIN 43650-pričvršćivače