Plovak - serija sa usisnom cevi

Usisna cev SL540 sa elektronikom

Sauglanze SL540 mit Elektronik

Ova usisna cev se sastoji od kompaktnog prekidača za plovak sa odvojeno vođenom usisnom cevi.

U razvodnoj kutiji je postavljen elektronski prekidač za akustičnu i optičku signalizaciju različitih nivoa.

Napajanje naponom realizuje se sa baterijama nezavisno od mreže.

Priključak za usisnu cev se nalazi sa spoljašnje strane razvodne kutije.