Kablovi za robote

CF ROBOT

Za robote, PUR-spoljašnji mantil, širmovan
radijus savijanja 10xd

CF ROBOT2

Für Roboten, PUR-Aussenmantel, geschirmt
Biegeradius 10 x d

CF ROBOT4

Für Roboten, PUR-Aussenmantel, geschirmt
Biegeradius 10 x d

CF ROBOT 5

Za robote, PUR-spoljašnji mantil, nije širmovan
radijus savijanja 12,5xd

CF ROBOT 6/7

Za robote, PUR-spoljašnji mantil, širmovan / neširmovan
radijus savijanja 12,5xd

CF ROBOT 8

Za robote, PUR-spoljašnji mantil, širmovan
radijus savijanja 10xd

CF ROBOT 9

Za robote, PUR-spoljašnji mantil, nije širmovan
radijus savijanja 10xd