Upravljački kablovi

unutrašnjost chainflex® kontrolnog kabla CF880

Upravljački kabl sa PVC mantilom,
nezaštićen
Radius savijanja 7 - 12,5 x d

unutrašnjost chainflex® kontrolnog kabla CF881

Upravljački kabl sa PVC mantilom,
širmovan
Radius savijanja 7 - 12,5 x d

sadržaj Chainflex® CF130.UL upravljački kabl PVC

Upravljački kabl sa PVC mantilom,
nezaštićen
Radijus savijanja 7,5-4 x d

sadržaj Chainflex® CF140.UL upravljački kabl PVC

Upravljački kabl sa PVC mantilom,
širmovan
Radijus savijanja 7,5-4 x d

unutrašnjost Chainflex® CF5, upravljački kabl PVC
CF5

Upravljački kabl sa PVC mantilom, nije širmovan
Radijus savijanja 6,8-4 x d

sadržaj Chainflex® CF6 upravljačkog kabla PVC
CF6

Upravljački kabl sa PVC-mantilom,
širmovan
Radijus savijanja 6,8-4 x d

struktura Chainflex® CFSOFT1 upravljački kabl PVC

Upravljački kabl sa PVC mantilom,
nezaštićen
Radius savijanja 5-3 x d

unutrađnjost Chainflex® CFSOFT2 upravljačkog kabla PVC

Upravljački kabl sa PVC mantilom,

širmovan,

Radijus savijanja 3-5 x d

Unutrašnjost chainflex® kontrolniog kabla CF890

Upravljački kabl sa iguPUR mantilom
nezaštićen
Radius savijanja 7 -12,5 x d

unutrašnjost chainflex® kontrolnog kabla CF891

Upravljački kabl sa iguPUR mantilom
širmovan
Radius savijanja 7 -12,5 x d

unutrašnjost Chainflex® CF77.UL.D upravljačogi kabla PUR

Upravljački kabl sa PVC-mantilom,
nije širmovan
Radijus savijanja 6,8-4 x d

CF78.UL.D

Upravljački kabl sa PUR-mantilom,
širmovan
Radijus savijanja 6,8-7,5xd

CF9
CF9

Upravljački kabl sa TPE-mantilom, nije širmovan
Radijus savijanja 5 x d

CF10

Upravljački kabl sa TPE-mantilom,
širmovan
Radijus savijanja 5 x d

CF9.UL

Upravljački kabl sa TPE-mantilom
neširmovan
Radijus savijanja 5 x d

CF10.UL

Upravljački kabl sa TPE-mantilom,
širmovan
Radijus savijanja 5 x d

CF98

Upravljački kabl sa TPE-mantilom,
nije širmovan
Radijus savijanja 4 x d

CF99

Upravljački kabl sa TPE-mantilom, širmovan
Radijus savijanja 4 x d