Upravljački kablovi

CF130.UL

Upravljački kabl sa PVC mantilom, nezaštićen
radijus savijanja 7,5-10xd

CF140.UL

Upravljački kabl sa PVC mantilom, širmovan

Radijus savijanja 7,5-15xd

CF5
CF5

Upravljački kabl sa PVC mantilom, nije širmovan
Radijus savijanja 6,8-7,5xd

CF6
CF6

Upravljački kabl sa PVC-mantilom, širmovan
radijus savijanja 6,8-7,5xd

Chainflex CF890

Nestíněný kabel s PUR pláštěm

CF77.UL.D

Upravljački kabl sa PVC-mantilom, nije širmovan
radijus savijanja 6,8-7,5xd

CF78.UL.D

Upravljački kabl sa PUR-mantilom, širmovan
radijus savijanja 6,8-7,5xd

CF9
CF9

Upravljački kabl sa TPE-mantilom, nije širmovan
radijus savijanja 5xd

CF10

Upravljački kabl sa TPE-mantilom, širmovan
radijus savijanja 5xd

CF9.UL

Upravljački kabl sa TPE-mantilom, neširmovan
radijus savijanja 5xd

CF10.UL

Upravljački kabl sa TPE-mantilom, širmovan
radijus savijanja 5xd

CF98

Upravljački kabl sa TPE-mantilom, nije širmovan
radijus savijanja 4xd

CF99

Upravljački kabl sa TPE-mantilom, širmovan
Radijus savijanja 4xd