Pneumatsko crevo

CF AIR

PU-crevo
otporno na ulje i rashladnu tečnost

CF Clean AIR

otporno na ulje i rashladna sredstva
PE-crevo