Optički kablovi

CFLK

PUR-kabl sa optičkom vlaknom sa PUR-spoljašnjim mantilom, nije širmovan
radijus savijanja 12,5xd

CFLG.2H

PUR-kabl sa optičkom vlaknom, neširmovan
radijus savijanja 12,5xd

CFLG.2LB

TPE-kabl sa optičkom vlaknom, TPE-spoljašnji mantil, neširmovan
radijus savijanja 5xd

CFLG.G

TPE-kabl sa optičkom vlaknom
radijus savijanja 15xd