Duge staze kretanja

Naša Firma projektuje fleksibilan dovod energije, podataka i impulsa. Pogotovo kod aplikacija koje su stalno u pokretu a potrebno je da vode jedan ili više električnih kablova, optičkih kablova ili creva za tečne i gasne medije.
Hennlich D.O.O. Beograd je dobavljač plastičnih energetskih lanaca proizvođača IGUS GmbH Keln.

Navedeni energetski lanci su se pokazali kao dobar proizvod koji osigurava bezbednost mašina, funkcionalnost i dug rok trajanja svih vodova koji su smešteni u energetskom lancu. Zahvaljujući mehaničkoj čvrstoći, energetski lanci se posebno primenjuju u težim uslovima rada kao što su preduzeća za dopremanje uglja, elektrane, postrojenja za preradu, termo-elektrane itd.

Osim gore navedenih aplikacija, obezbeđujemo i ne tipične dovode kao na primer:
• Dovod kablova kod rotacionog kretanja ( roto kopača, karusel, specijalni strugovi itd.)
• Dovod kablova kod vertikalnog kretanja ( liftovi, manipulatori, kabine itd.)
• Dovod kablova na kombinovanom putu u prostoriji ( manipulatori, roboti itd.)

 

Nudimo potpunu isporuku. Predlažemo rešenja, dokumentaciju projekta, dostavu materijala uključujući demontažu prethodne tehnike, servis i reviziju.

Sastavni deo našeg know-how-a je povezivanje naših mašinskih patenata i dovoda energije gde time eliminišemo odstupanja prilikom kretanja bilo koje mašine. Druga mogućnost je instalacija elektronskog sistema nadzora koji obezveđuje sistem da ne dođe do iznenadnog zastoja odnosno kvara. Time smanjujemo odnosto eliminišemo vreme zastoja sistema i produžavamo vek trajanja.

Proverite na osnovu naših referenci pouzdanost i tačnost naše firme. Želimo da rešimo probleme koji utiču loše na rad mašina i želimo da obezbedimo sigurnost.