Triflex


Triflex® - Za 2D- i 3D- kretanje, zatvoren

Triflex® serija pruža bebednost u toku trodimenzionalnog kretanja.

Kombinuju se fleksibilnost creva i stabilnost E-lana® sa definisanim radijusom. Jedinstveni modularni program omogućava veoma kompleksna kretanja. Primer: kombinacija višeosnog kretanja članaka E-lanca®.

Serie 332.16

Unutrašnja visina: 16 mm, unutrašnja širina Bi: 26 mm
max. ø unutrašnja podela: 14 mm

 

Serie 332.32

Unutrašnja visina: 32 mm, unutrašnja širina Bi: 50 mm
max. ø unutrašnja podela: 28 mm

 

Serie 332.50

Unutrašnja visina: 50 mm, unutrašnja širina Bi: 68 mm
max. ø unutrašnja podela: 45 mm

 

Serie 332.75

Unutrašnja visina: 38,5 mm, unutrašnja širinaBi: 75 mm
max. ø unutrašnja podela: 33 mm

 

Serie 333.16

Unutrašnja visina: 16 mm, unutrašnja širinaBi: 26 mm
max. ø unutrašnja podela: 14 mm

 

Serie 333.32

Unutrašnja visina: 32 mm, unutrašnja širinaBi: 50 mm
max. ø unutrašnja podela: 28 mm

 

Serie 333.50

Unutrašnja visina: 50 mm, unutrašnja širinaBi: 68 mm
max. ø unutrašnja podela: 45 mm

 

Serie 333.75

Unutrašnja visina: 75 mm, unutrašnja širinaBi: 96mm
max. ø unutrašnja podela: 67 mm

 

Serie 352.50

Unutrašnja visina: 50 mm, unutrašnja širinaBi: 68 mm
max. ø unutrašnja podela: 45 mm

 

Serie 353.50

Unutrašnja visina: 50 mm, unutrašnja širinaBi: 68 mm
max. ø unutrašnja podela: 45 mm