Staze sa rotacionim kretanjem

Naša Firma projektuje fleksibilan dovod energije, podataka i impulsa za pokretna postrojenja. Pogotovo kod postrojenja sgde ima rotacionih kretanja (kružni odlagači, karusel,…), a potrebno je da vode električne kablove, optičke kablove ili creva za tečne i gasne medije. Hennlich D.O.O. Beograd je generalni zastupnik firme IGUS GmbH iz Kelna koji su proizvođači plastičnih energetskih lanaca.

Navedeni energetski lanci su se pokazali kao dobar proizvod koji osigurava bezbednost mašina, funkcionalnost i dug rok trajanja svih vodova koji su smešteni u energetskom lancu. Zahvaljujući mehaničkoj čvrstoći, energetski lanci se posebno primenjuju u težim uslovima rada kao što su preduzeća za dopremanje uglja, elektrane, postrojenja za preradu, termo-elektrane itd. 

Nudimo potpunu isporuku (predlažemo rešenja, dokumentaciju projekta, dostavu materijala uključujući demontažu prethodne tehnike, servis i reviziju.) kao i servis i inspekciju. Zavisno od zahteva aplikacije, dovod energije može da se postavi u metalnim prstenovima ili u punom kućištu.

Sastavni deo našeg know-how-a je povezivanje naših mašinskih patenata i dovoda energije gde time eliminišemo odstupanja prilikom kretanja bilo koje mašine. Druga mogućnost je instalacija elektronskog sistema nadzora koji obezveđuje sistem da ne dođe do iznenadnog zastoja odnosno kvara. Time smanjujemo odnosto eliminišemo vreme zastoja sistema i produžavamo vek trajanja 

Želimo da rešimo probleme koji utiču loše na rad mašina i želimo da obezbedimo sigurnost..

Proverite na osnovu naših referenci pouzdanost i tačnost naše firme. Želimo da rešimo probleme koji utiču loše na rad mašina i želimo da obezbedimo sigurnost.