Triflex R


Triflex® R - 3D-E-lanac® specijalno za robote

Triflex® R je treća generacija igus® lanca sa tri ose. Specijalno za zahtevne aplikacije za robote sa 6 osa u teškim uslovima rada. Važne karakteristike konstrukcije su: opcija da se delimično ukruti Triflex® R, ca. +/- 10° torzije po članku, visoka zetezna čvrstoća zbog kugličnog zgloba. Dostupna je serija Triflex® R sa više od 100 komponenata, tako da ispunjava uslove za velike robote za varenje kao i kod robota za paletiranje.

Tri verzije: zatvorena (TRC), za brzo punjenje kablovima i crevima (TRE), lagana varijanta (TRL).

Baureihe TRE

Energetska cev - "Easy"- verzija

Baureihe TRC

Potpuno zatvorena energetska cev

Baureihe TRL

Lagana "Easy"- konstrukcija