TwisterChain

TwisterChain® - kružno i spiralno kretanje, obe strane se otvaraju

Kružno kretanje sa TwisterChain® - Serija TwisterChain® nudi veliki izbor za kružno kretanje. TwisterChain® aplikacija sa vođicom, prednosti su: vođenje E-lanca®, smanjeno trenje E-lanca®, optimalno ravnomeran hod, ugao rotacije do 360°. Modularna montaža vođice omogućava korišćenje dužih lanaca, različite radijuse savijanja kao i više navojka.

 

Serie 2208

Unutrašnja visina: 28 mm, unutrašnja širina Bi: 52,5 - 112,5 mm
max. ø unutrašnja podela: 25 mm

 

Serie 2808

Unutrašnja visina: 32 mm, unutrašnja širina Bi: 50 - 150 mm
max. ø unutrašnja podela: 29 mm

 

Serie 3808

Unutrašnja visina: 42 mm, unutrašnja širina Bi: 50 - 200 mm
max. ø unutrašnja podela: 39 mm

 

Serie 4008

Unutrašnja visina: 56 mm, unutrašnja širinaBi: 50 - 200 mm
max. ø unutrašnja podela: 53 mm