Triflex

Serija 333.50

Serie 333.50

 

1. KMA, isporučljiva je prirubnica ili ugaoni element                                                                          2. Kombinacija različitih radijusa savijanja i pravca kretanja
3. Potpuno zatvoren
4. Odlična zaštita od prljavštine i strugotine         5. Isplativa konstrukcija u odnosu na kompleksna kretanja                                                                         6. Moguće je odvajanje i spajanje na svakome mestu
7. Visoki napon

Dužina staze: S
Razmak: 30 mm
Članci/m: 34 (1020 mm)
Mera E: 25 mm
Ba: 68 mm
Dužina lanca: S/2 + K

R100125150200250
H4705706708701070
D295345395495595
K750910107013801690
 Kad koristim seriju Triflex® 333.50 Kad ne koristim seriju Triflex® 333.50
  • Kod primene u jednom ili dva pravca kretanja
  • Ako je potrebna zaštita od strugotine

 

  • Kod kompleksnih robotskih aplikacija
  • Kod klizeće primene sa drugim energetskim lanacima/cevima sličnih dimenzija
  • Za rotaciono kretanje
 Priključci

Varijanta 1 priključak   Prirubnica


Varijanta 2 Priključak  Ugao


Varijanta 3 Priključak           KMA