Regulacijski i nadzorni sistem

Regulator nivoa ENR200/ENR300

Niveauregler ENR200/ENR300

ENR 20 je opremljen relejnim izlazom (MIN/MAX) kontakt zavisno od primene ON ili OFF.

Sklopno kašnjenje zavisno od brzine promene nivoa može se postaviti između 0 i 10 sekundi.

 

Tehnički podaci ENR20
Broj kontakta:3
Kontakti:2 izmenjivača
Signalizacija:2 LED
Max. nazivna struja:5 A
Kašnjenje prekida:2 ili 8 sec.
Izlazni napon:0,1 u 6 V AC
Izlazna struja:< 5 mA