Regulacijski i nadzorni sistem

Regulator temperature (STRu) i ograničivač B-STB

Stabtemperaturregler (STRu) und Begrenzer B-STB


1.) Regulator temperature (STRu)

Regulator temperature je dostupan u više različitih materijala i dužina cevi za uranjanje.

Temperatura zadane vrednosti se postavlja preko okretnog dugmeta u kućištu terminala.

 

Tehnički opis
Kontrolni opseg:0 – 120°C
Kontakt:1 kontakt promene (prekidač za promenu)
Kapacitet:max. 2300 VA
Preklopni diferencijal:±6 K
Dužina potapanja:200 – 1000 mm
Materijal potapanja:nerđajući čelik, PP, PTFE ili PVDF
Kućište:BK (PP ili PVDF)2.) Regulator temperature B-STB
Temperatura limitera je postavljena u kućište terminala. Resetovanje se vrši ručno.

Tehnički opis
Opseg podešavanja:0 – 150°C
Kontakt:1 kontakt
Kapacitet:max. 3500 VA
Preciznost prebacivanja:±5 K
Dužina potapanja:200 – 1000 mm
Materijal potapanja:nerđajući čelik, titan, PP, PTFE ili PVDF