DryLin R

RJ260(U)M-02

RJ260(U)M-02
  • Low-Cost-linearni klizni ležaj, dimenzije su mu kompatibilne sa kompaktnim kugličnim buksnama 
  • 2 varijante: RJ260M (sa glatkom unutrašnjom konturom) i RJ260UM (struktura sa žlebom)
  • materijal: iglidur J260
  • aksijalna bezbednost i ugradnja preko utisnog sedišta u otvoru H7
  • preporučena tolerancija za vratilo: h6 - h10