DryLin R

RJUM-03

RJUM-03
  • zatvoreni eloksirani aluminijumski adapter sa smanjenim spoljašnim prečnikom, čvrsto eloksiran
  • O-prsten za elastično sedište
  • klizna folija JUM-01 standardno sadržana
  • preporučena tolerancija za vratilo: h6 - h10
  • pričvršćuje se preko zaustavnog prstena DIN471 ili DIN472(nije uključeno u opseg isporuke)
  • preporučeni otvor : H7 (d2)
  • dimenzije su u skladu sa standardom za loptaste navrtke