DryLin R

TJUM-01

TJUM-01
  • deljiv eloksirani aluminijumski adapter
  • pričvršćuje se putem zaustavnog prstena DIN 471 ili DIN 472 (nije uključeno u opseg isporuke)
  • preporučena tolerancija za vratilo: h6 - h10
  • preporučeni otvor:(d2) H7
  • montaža sledi utiskanjem
  • dimenzije su u skladu sa standardom za loptaste navrtke
  • isporučuje se sa kliznom folijom JUM-01