Vertikalne centrifugalne pumpe za hemikalije

ARGAL HME / KME / KGK

De KGK

Argal nudi centrifugalne pumpe za hemikalje u vertikalnoj izvedbi. Takođe popularne kao drenažne pumpe koje se montiruaju na zatvorenim rezervoarima ili bazenima. Hidraulički deo je potpopljen, a elektromotor se nalazi iznad, van domašaja fluida pričvršćen temeljnom pločom za rezervoar. Mogu se isporučiti u varijanti sa jednim ili dva rotora.

Serija EQUIPRO HME I KME pumpi su kratko spojene i na njih se mogu povezati norm IEC motori bez demontaže pumpe.

KGK pumpe su dugo spojene vertikalne pumpe. Isporučuju se sa kompaktno spojenim motorom, potpornom pločom sa integrisanim ležajem i fleksibilnom spojnicom, dizajnirana tako da se olakša održavanje bez potrebe za specijalnim alatima.

U ponudi su sledeće dubine urona pumpi:

  • EQUIPRO HME – od 275 do 450 mm
  • EQUIPRO KME – od 600 do 1500 mm
  • KGK – od 500 do 4000 mm

Hidraulični deo ovih pumpi se izrađuje od PP ili PVDF plastičnih materijala.

Vertikalne drenažne pumpe koriste se za recirkulaciju hemikalija u raznim sistemima, snabdevanje mlaznica u skruber postrojenjima, kao i za drenažu rezervoara ili kolektroskih posuda sa hemikalijama.