Mokra verzija za povišene pritiske

P_high pressure twin (PK/2)

P_high pressure twin (PK/2)

Peristaltičke pumpe su potisne pumpe bez zaptivne čaure i ventila.
Transportni medijum dolazi u dodir samo sa unutrašnjim crvevom pumpe a ne sa pokretnim delovima pumpe.

  • samousisna do 8 mWS
  • sigurna u radu na suvo
  • štiti proizvod
  • bez zaptivača i ventila
  • uključujući klizača i punjenje glicerinom i sredstvom za podmazivanje
  • zamena creva dok je zatvoreno kućište
  • Konstrukcija za visok pritisak do 15 bara
    • veoma mali ostatak pulzacije

materijal creva: prirodni kaučuk, NBR/perbunan sa FDA-certifikatom, EPDM

Verzija sa dve glave