Suva verzija

P_food&pharma twin (PDX/2)

P_food&pharma twin (PDX/2)

Peristaltičke pumpe su potisne pumpe bez zaptivne čaure i ventila.
Transportni medijum dolazi u dodir samo sa unutrašnjim crvevom pumpe a ne sa pokretnim delovima pumpe.

 • samousisna do 7 mWS
 • sigurna u radu na suvo
 • štiti proizvod
 • bez zaptivača i ventila
 • nije potrebna dopuna maziva u kućište pumpe
 • zamena creva dok je zatvoreno kućište
  • veoma mali ostatak pulzacije

  Materijal creva: ponprene belo za prehrabenu industriju (FDA-certifikat)

  Ova pumpa je posebno koncipirana za prehrambenu i farmaceutsku industriju.

  Verzija sa dve glave