Pumpe za pražnjenje ostatka i za mešanje

Pumpe za mešanje i pretakanje

Fass-Mischpumpen aus PP und Edelstahl

FUNKCIJA I PRIMENA

Na cev pumpe je integrisana ručka, koji ima funkciju otvaranja i zatvaranja potisa.
Tako da pumpa ima funkciju mešanja kada se poluga zatvori, a pretakanje kada se poluga otvori.

 

Najčešće se koristi za emulzije, disperzije, suspenzije, boje i lakovi.

Kod zapaljivih tečnosti primenjuje se pumpa zajedno sa odgovarajućim Ex-motorom.

Pumpa za mešanje

Berater Miladin Vlajković