Sistemi podmazivanja zupčanika

Sistem sa klinom za podmazivanje

Mit Schmierkeil

Karakteristike:

  • maziva: mast ili tečna mast
  • mazivo se dovodi na klin i u toku rada se širi po zupčaniku

sistem sa klinom za podmazivanje

Opis:

Električna klipna pumpa(a) je spojena direktno ili preko progresivnog razdelnika na klip za podmazivanje(b)

šema sistema sa klinom za podmazivanje

 

Standardni elementi:

  • a – Pumpa, električna  P 203, P 215
  • b – klin

Ostali delovi:

  • oprema za distribuciju maziva (cevi, creva, priključci, montažni materijal)

Primena:

Zupčasti prenosnici manjih dimenzija, sa manjim brzinama i povremenim radom.

Berater Saša Miletić