CERTA sinusna pupma

Certa™ je najnovija inovacija MasoSine procesnih pumpi

Certa postavlja standarde u prehrambenoj, industriji pića i kozmetičkoj industriji. Takođe, ova pumpa ispunjava sve rigorozne higijenske standarde EHEDG (Type EL Class I) i 3A. Certa ima sposobnost veoma lakog i efikasnog čišćenja, što smanjuje troškove održavanja i zastoja.

  • Čistija je od bilo koje lobe, zavojne ili zupčaste pumpe
  • Rad bez pulsacija 
  • Bez oštećenja proizvoda koji se pumpa
  • Energetska efikasnost (i do 50% uštede na energiji)
  • Smanjen broj elemenata pumpe

Ova napredna inovacija u sinusnoj tehnologiji, ne samo da donosi odlične usisne performanse prilikom pumpanja viskoznih proizvoda, nego nudi značajne prednosti u odnosu na alternativne tehnologije. Kod tradicionalnih pumpi rotori isecaju proizvod, dok Certa sinusoidni rotor nežno transportuje fluid kroz pumpu i drastično smanjuje oštećenje. Pri tom se smanjuje potrošnja energije do 50%. Broj komponenti od kojih je pumpa sastavljena je znatno smanjen u odnosu na SPS pumpe što smanjuje troškove pri eksploataciji.

Već dugi niz godina, Sine® (sinusne) pumpe igraju važnu i veoma uspešnu ulogu transporta tečnosti čak do 8 milliona cP. Za MasoSine pumpu viskozitet ne predstavlja problem!

Za više informacije posetite sajt proizvođača.

Kontaktirajte nas ukoliko želite test pumpu.

Masosine sinus pompi seria certa

EHEDG and FDA certified, max. 4,8 m3/h, max. 10 bar, no puslation, gentle handling

Masosine sinus pompi seria certa

EHEDG and FDA certified, max. 7,8 m3/h, max. 10 bar, no puslation, gentle handling