Klipne pumpe visokog pritiska

CAT klipne pumpe su konstruisane tako da se fluid stalno kreće u jednom pravcu od usisa ka potisu. Ovaj princip omogućava odlične usisne sposobnosti pumpe i smanjuje rizik od kavitacije koji je moguć ukoliko se pumpa ne napaja tečnošću koliko je potrebno.

CAT klipna pumpa      CAT Klipna pumpa