Merač temperature

Merač razlike temperature ETSD

Temperaturdifferenzmesser ETSD

Merenje temperaturne razlike između dve procesne lokacije uz jednostavnu instalaciju i sa standardnim 4...20mA dvovodnim sistemom. Sonde za merenje T1 i T2 mere uz pomoć otpornog senzora od platina temperaturu na dotičnoj procesnoj lokaciji. T1 sandrži, pored senzora, jedan mikro kontrolni prekidač koji stvara razliku između dve temperature i putem pojačala struje stvara 4...20mA signal.

Jednostavno evidentiranje temperaturne razlike
Dostupan je utikač sa funkcijom samo konfekcioniranja
Može da se podesi veće rastojanje između obe sonde
Podesiv obrtni izlaz kabla za pravilno usklađivanje
Moguće su razne karakteristike