Sistem E4/Light

Serija 14040 / 14140 / R18840

Serie 14040 / 14140 / R18840

Serija 14040, E-lanac®-prečke na svakom članku
Serija 14140, E-lanac®-prečke na sv. drugom čl
SerijaR18840, Energetska cev

 

1. Prečke E-lanca® se vade obostrano
2. Poklopac E-cevi je okretljiv i može da se izvadi                                                                                                 3. Zatvoreni i otvoreni delovi se kombinuju
4. Bočne klizne površine za "bočnu" primenu
5. Široka plastična prečka - štiti kablove
6. Unutrašnji raspored u mnogim varijantama
7. Priključak isporučljiv pokretan i nepokretan                                     8. KMA-priključci sa svestranim pričvršćivanjem
9.Priključak je dostupan sa integrisanim rasterećenjem opterećenja                                                                                      10. Novi dizajn sa "potporom" obezbeđuje veću stabilnost
11. Alternativno se isporučuje sa kontra radijusom savijanja RBR!

 

14040 / 14140R18840
 

Unutrašnje širine Bi: 50 do 600 mm
Radijusi savijanja R: 135 do 500 mm
Razmak: 91 mm po članku = 11 članaka/m

Unutrašnje širine Bi: 75 do 462 mm
Radijusi savijanja R: 150 do 500 mm
Razmak: 91 mm po članku = 11 članaka/m

A1=Pokretni deo,      A2=Tačka fiksiranja                   Razmak: 91 mm
Članak po m: 11                                                       Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K

R135*150175200250300400500
H3603854354855856858851085
D270285310335385435535635
K6507508259001050122514501775

* Potrebna visina ugradnje HF = H + 50 mm                                                        (kod 2 kg/m dodatnog opterećenja)

Dužina bez potpore

Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja                                                                                             X-osa: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osa: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                                 FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom

 Kad koristim seriju  14040 / 14140 Kad ne koristim seriju  14040 / 14140
  • Kad je potrebno jednostavno i jeftino rešenje
  • Ako je poželjan je optimalan odnos unutrašnjih i spoljašnjih dimenzija
  • Ako je serija 400 suviše velika

 

  • Kad je potrebna tiha primena
  • Kada je potrebna velika dužina bez potpore na boku   
 Kad koristim seriju R18840  Kad ne koristim seriju Serie R18840
  • Ako je poželjno jednostavno i jeftino rešenje
  • Ako je potrebno uz datu unutrašnju širinu cevi, smanjiti spoljašnju širinu
  • Ako je serija 400 suviše velika

 

 

  • Ako je poželjna tiha primena
  • Kada je potrebna velika dužina bez potpore na boku 
Priključci

KMA "pokretan"


KMA "nepokretan"

 Preporučuje se kod dužine bez potpore i kliznih primena    
Za ugradnju na uskom prostoru  
Opcija - ugrađen C-profil-rasterećenje opterećenja sa Chainfix-Clips ili češalj lanca  
Otpornost na koroziju  
Univerzalna montaža sa svestranim učvršćivanjem 

 Za viseće i stojeće primene  
 Univerzalna montaža 
 C-Profil Opcija 
 Otpornost na koroziju 
 Za čvrst spoj  
 Za ekstremno ubrzavanje