Sistem E4/Light

Serija 14240 / 14340

Serie 14240 / 14340

Serija 14240, E-lanac®-prečke na svakom članku
Serija 14340, E-lanac®-prečke na sv. drugom čl

 

1. Prečke E-lanca® se vade obostrano
2. Široka plastična prečka - štiti kablove
3. Optimalan odnos unutrašnjih i spoljašnjih dimenzija
4. Bočne klizne površine za "bočnu" primenu
5. Priključak isporučljiv sa integrisanim rasterećenjem opterećenja                                                                                      6. Priključak isporučljiv pokretan i nepokretan                                   7. KMA-priključci sa svestranim učvršćivanjem
9. Unutrašnji raspored u mnogim varijantama
10. Alternativno se isporučuje sa kontra radijusom savijanja RBR!

 

 

 

 

Unutrašnje širine Bi: 50 do 600 mm
Radijusi savijanja R: 135 do 500 mm
Razmak: 91 mm po članku = 11 članaka/m

A1=Pokretni deo,      A2=Tačka fiksiranja                   Razmak: 91 mm
Članak po m: 11                                                                  Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K

R135150175200250300400500
H3603854354855856858851085
D270285310335385435535635
K6507508259001050122514501775

* Potrebna visina ugradnje HF = H + 50 mm                                                        (kod 2 kg/m dodatnog opterećenja)

Dužina bez potpore

Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja                                                                                                   X-osa: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osa: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                                         FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom

 Kad koristim seriju 14240 / 14340   Kad ne koristim seriju 14240 / 14340
  • Ako je potrebno jednostavno i jeftino rešenje
  • Ako je poželjan optimalan odnos unutrašnjih i spoljašnjih dimenzija
  • Ako je serija 400 suviše velika
  • Ako je potrebna tiha primena
  • Ako je potrebna velika dužina bez potpore kod na boku
  • Ako je neophodna veća unutrašnja visina
Priključci

KMA "Pokretan"


KMA "Nepokretan"

Preporučuje se kod dužine bez potpore i kliznih primena    
Za ugradnju na uskom prostoru  
Opcija - ugrađen C-profil-rasterećenje opterećenja sa Chainfix-Clips ili češalj lanca  
Otpornost na koroziju  
Univerzalna montaža sa svestranim učvršćivanjem 

 Za viseće i stojeće primene  
 Univerzalna montaža 
 C-Profil Opcija 
 Otpornost na koroziju 
 Za čvrst spoj  
 Za ekstremno ubrzavanje