Zipper

Serija 09

Baureihe 09

Serija 09, mali razmak za tihi, miran hod, "Zip"

Unutrašnje širine Bi: 6 do 50 mm
Radijusi savijanja R: 18, 28, 38  mm
Razmak: 20 mm po članku = 50 članaka/m

A1=Pokretni deo, A2=Tačka fiksiranja                        Razmak: 20 mm
Članak po m: 50                                                                   Dužina staze: S
Dužina lanca = S/2 + K


R028038048
H7696116
D607080
K130180190

Potrebna visina ugradnje je HF = H + 15 mm (kod 0,3 kg/m dodatnog opterećenja). Kod posebno uskog prostora, molimo da se konsultujete sa nama.

Dužina bez potpore

Dužina bez potpore zavisi od dodatnog opterećenja                                                                                                     X-osovina: Dužina bez potpore u m FLB/FLG
Y-osovina: Dodatno opterećenje u kg/m
Donja skala: Dužina staze S u m
FLB = Bez potpore sa dozvoljenim lukom                                                           FLG = Bez potpore sa ravnim gornjim delom


 Kad koristim seriju 09:

 Ka ne koristim seriju 09:
  • Ako je potrebno brzo otvaranje i lako zatvaranje
  • Ako je poželjno lako popunjavanje utičnicama

  • Ako je poželjan je miran hod

  • Ako je poželjan je lep dizajn
  • Kod ubrzavanja i brzine staze
  • Ako je potreban jeftiniji lanac koji se otvara(serija B09 E2 micro)
  • Ako je poželjno popunjavanje bez otvaranja poklopca (serija E08 Easy Chain®)
  • Poželjan zatvoreni cevni sistem (serija R09 Zipper)
Priključci

Priključak


 Jednodelni priključak- čvrsto sedište

 Otpornost na koroziju

 Mogućnost predmontaže

 Unutrašnjeg / spoljašnjeg vijčane površne "pasuju"

Isporuka sa i bez češlja za rasterećenje opterećenja