Senzori pritiska

Diferencijalni merač pritiska EDP1

Differenzdruckmesser EDP1

Merna ćelija se sastoji od dva debelosloljna i odvojena keramična senzora. Signali za premošćivanje su temperaturno kompenzovani i putem integrisanog konvertera signala pretvaraju se u linearni 4...20mA signal proporcionalno sa diferencijalnim pritiskom. Putem korišćenja 14 bit konvertera i mikro kontrolera odvojene ćelije se mere i diference pritiska se izračunava.

- 4...20mA sa dva provodnika
- otpornost na prljvštinu
- podesiv obrtni izlaz kabla za pravilno usklađivanje