Senzori pritiska

Druckmesser EPS

Druckmesser EPS

Merač pritiska meri statični i dinamičmi pritisak kod tečnih i gasnih medija. Sastoji se od primarnog senzora, piezo-rezistivnog mernog mosta od polysiliciuma na jednoj mono sicilijum membrani. Membrana od nerđajućeg čelika prenosi pritisak preko otvora za ulje na sicilijum membranu. Integrisana elektronika pretvara  signal u 4...20mA izlaz.

- 4...20mA merač protoka sa dva provodinka
- Membrana zaštićena od prljavštine.