Senzori pritiska

Tip SDD-30

Differenzdruck-Drucksensor

Senzor diferencijalnog pritiska sa
unutrašnjom membranom

Izlazni signal:
- 4...20 mA;     prekidač sa 3 provodnika
- 0...10 VDC;    prekidač sa 3 provodnika                                                               sa/ili dva alarmna kontakta